RODBEHANDLING

Rodbehandling hos din tandlæge

Der kan være flere årsager til, at en tand har behov for en rodbehandling. Her skal blot nævnes tre typiske tilfælde:

Tanden er død, og der har udviklet sig betændelse i knoglen omkring tanden.Der er så meget caries (hul) i tanden, at det går helt ind til nervekammeret. Akutte smerter, hvor smerten er så voldsom, at det er nødvendigt at fjerne tandnerven for at få ro i tanden.

En rodbehandling foregår selvfølgelig efter forudgående bedøvelse af tanden.

payment

Pris fra 2.550,- DKK

Tid: 45-75 min

Mere uddybende information om rodbehandling:

Kronen på en tand har en ydre “skal” lavet af en meget hård substans kaldet emalje. Når det ydre emaljelag fjernes i forbindelse med en rodbehandling, enten på grund af caries (hul) eller ved præparation (slibning) til krone, bropille eller lignende, så kan pulpa (nerven) lide skade. Den mest almindelige grund til inflammation (betændelse) og infektion i pulpa skyldes bakterier, som kommer ind som følge af caries eller ved en knækket tand. De meget tidlige tegn på, at pulpa er udsat for irritation, starter med overfølsomhed for kulde og varme. Det er ikke ualmindeligt, at en tand efter en rodbehandling bliver følsom for kulde og varme, specielt efter en større rodbehandling, men i de fleste tilfælde er det noget forbigående.

Hvis fyldningen eller kronen efter en rodbehandling ligger tæt på pulpa, lægger tandlægen et beskyttende “plaster”, som består af et kalklag, for at forsegle de åbne, små kanaler, der findes i tandbenet – dette kaldes også for en isolering. Det er som regel tilstrækkeligt, men alligevel hænder det, at pulpa efter rodbehandling giver symptomer.

Hvis et cariesangreb selv får adgang til pulpa, udvikles oftest spontan tandpine, og længere tids problemer kan resultere i infektion i kæben, hvis der ikke bliver foretaget en rodbehandling i tide. Pulpa vil nemlig til sidst dø (også kaldet nekrotisere). Vores eget immunforsvar vil ved inflammation forsøge at fjerne det døde væv, og derved kommer der infektion i kæben. Udover at være meget smertefuldt kan det også resultere i dannelsen af en tandbyld (absces).

Mange tror fejlagtigt, at en tandbyl kan fjernes med fx penicillin, men det er ikke muligt, da der er dødt væv i rodkanalen og i de allerfleste tilfælde også bakterier. Alt dette skal fjernes fuldstændigt med særligt indrettet mekaniske rodfile for at fjerne risikoen for yderligere betændelse. Penicillin transporteres via blodbanen, og da der ingen karforbindelse er tilbage i det nekrotiske væv, kan det ikke blive transporteret til selve abscessen (tandbylden).

Hvorfor skal tanden rodbehandles?

Formålet med en rodbehandling er:

At fjerne bakterier og inficeret nervevæv fra nervekammeret og rodkanalerne. Komplet udfyldning af rodkanalerne og nervekammeret med et stabilt materiale for at forhindre fremtidige problemer.

Hvis tanden rodbehandles, fordi man har planlagt at lave en stifttand senere, er behandlingen principielt den samme og behandlingen beskrives derfor under et. Når en rodbehandling er færdig, kan inflammationen i kæben forsvinde og opheling finde sted, hvorved tanden bevares og derved reddes.

Hvordan foregår en rodbehandling?

Careis behandles forskelligt afhængig af udviklingsstadiet. Opdages caries i de tidligere stadier vil det stadig kunne standses. Behandlingen vil i høj grad være instruktion i opretholdelse i god mundhygiejne. Tænderne pensles eller skyldes med flour. Flourbehandlingen reparerer emaljen og medfører at bakterier ikke kan få næring. Opdages caries i senere stadier vil den ødelagte del af tænderne blive erstattet med en fyldning. En fyldning (også kaldet plombe) udarbejdes normalt i plast samtidig kan farves i tændernes farve så den fremstår som en naturlig del af dit tandsæt. Tidligere anvendte man i sølvfyldninger, men grundet indholdet af kviksølv er dette ikke længere lovligt. Hos Tandlægerne Venge anvender vi alene plast til fyldninger.

Er tanden meget ødelagt af cariesangrebet vil tandlægen anbefale en tandkrone for at genoprette tandens styrke. Kronen kan være fremstillet i porcelæn eller plast. I værste tilfælde af cariesangreb kan det være nødvendigt med tandudtræk for at undgå at cariesangrebet spreder sig til andre tænder. For at undgå ændringer i bidfunktionen vil vi oftest anbefale at den udtrukne tand erstattes med et implantat eller en bro.

I nogle tilfælde er cariesangrebet nået ind til tandens indre og det kan derfor være nødvendigt med en rodbehandling.

Bestil tid til en rodbehandling hos os

I vores tandklinik i Rødovre nær Vanløse og Brønshøj kan vi tilbyde dig en effektiv rodbehandling. Kontakt os på telefon 3670 4556 eller e-mail kontakt@tandlaegerne-venge.dk og bestil tid til en rodbehandling hos os.