IMPLANTATBEHANDLING

Hvad er et Implantat

Et implantat anvendes som erstatning for en eller flere mistede tænder. Et implantat er en titaniumskrue, som i form og størrelse ligner en kunstig tandrod. Et implantat indsættes i kæbeknoglen i stedet for en manglende tand. Implantatet, der har form som en skrue, er normalt 3-5 mm tykt og 8-16 mm langt, og opereres ind i kæbeknoglen. Implantatet vokser i løbet af nogle måneder sammen med knoglen og sidder derefter fast. Ovenpå implantatet påsættes en tandkrone, der indgår som en naturlig del af dit tandsæt.

Fordelen ved at anvende tandimplantater er, at indgrebet kan begrænses til en enkelt tand. Det betyder, at øvrige tænder ikke påvirkes ved indsætning af et eller flere implantater. Samtidig giver tandimplantater et flot resultat.

payment

Pris fra 21.095,- DKK

Tid: 60-180 min 

Hvordan foregår behandlingen

Nedenfor har vi kort opridset behandlingsforløbet hos os som foregår over 3 gange: forundersøgelse, Operationen og Indsættelse af ny tand på implantat.

Hele behandlingsforløbet foregår på vores klinik, hvor vores kirurg foretager operationen. Vi linker også en en kort illustrationsvideo, der viser behandlingsforløbetl.

Link til video: Videoillustration for implantat

  • En implantatbehandling starter altid med forundersøgelse, hvor vi blandt andet laver røntgenoptagelser af dine tænder og din knoglestruktur.
  • Forundersøgelsen foretages ofte som led i den rutinemæssige undersøgelse eller i forbindelse med anden behandling på klinikken.
  • Selve operationen foretages af vores kirurg, der har mange års erfaring.
  • Operationen starter med en lokalbedøvelse, hvorefter der bores et hul i kæbebenet. Implantatskruen bliver herefter nænsomt og forsigtigt skruet op i hullet. Der er tale om en ukompliceret operation, der sjældent varer mere end 30 minutter, og langt de fleste patienter oplever kun begrænset eller ingen ubehag overhovedet under operationen.
  • Er du nervøs inden operationen, er det naturligvis muligt at tage beroligende medicin 45 minutter forud for undersøgelsen.
  • I nogle tilfælde vil kæbebenet ikke være tilstrækkelig stærkt til at kunne foretage operationen. Det gælder særligt, hvis tanden er mistet i forbindelse med en ulykke, eller hvis der er gået lang tid siden, tanden blev fjernet. Dette løses ved at lave en genopbygning af knoglen. 
  • Efter operationen skal implantatet have tid til at gro ordentligt sammen med kæbebenet. Det tager et sted mellem 6-26 uger afhængigt af individuelle forhold. Mens helingsprocessen står på, kan du af kosmetiske hensyn få lavet en aftagelig smileprotese eller en fastsiddende krone eller bro.
  • Hvis implantatet er fritlagt, skal det dagligt børstes rent på samme vis som dine andre tænder, for at undgå at bakterier sætter sig og skaber betændelse i tandkødet.
  • Når helingsprocessen er overstået, er det tid til at få indsat en ny tand på implantatet. Her foretages en scanning af implantatet, og vi sender scanningen ind til et tandteknisk laboratorium, der så på baggrund af implantatets position kan fremstille opbygning og porcelænskrone til dit implantat.
  • Efterfølgende fastgøres opbygning og krone på implantatet, og behandlingen er dermed afsluttet.

I starten vil der med jævne mellemrum være kontrol af implantatet for at sikre, at alt forløber planmæssigt efter behandlingen. Her kontrolleres det også, at god hygiejne opretholdes omkring implantatet. I tilfælde af manglende renholdelse kan der gå betændelse i tandkødet, og du risikerer dermed, at implantatet løsner sig. Det er derfor vigtigt at følge tandlægens instrukser omkring renholdelse af implantatet, så du undgår sådanne komplikationer.

Mulige komplikationer

Hos Tandlægerne Venge anvender vi en ekstern kirurg, der foretager alle implantatbehandlinger. Han har mange årserfaring i arbejdet med implantater. Der er dog altid risiko for komplikationer når man opererer. Det er vigtigt for os at du bliver oplyst om de komplikationer, men omvendt ønsker vi også at understrege at det kun er i meget få tilfælde at der opstår komplikationer

Årsagerne til dette kan være f.eks. belastning eller betændelse i helingsperioden. Implantatet skal fjernes, og efter ca. 2 måneder kan der indsættes et nyt. Undersøgelse viser, at der er større risiko for at miste implantatet, hvis man ryger, idet tobaksrygning bl.a. forsinker sårhelingen.

Hvis ikke man er opmærksom på at holde implantatet rent kan der komme betændelse langs tandkødet, som i værste fald vil medføre knogletab omkring implantatet. Betændelsen er vanskelig at behandle og vil ofte betyde, at implantatet mistes.

Uhensigtsmæssig hård belastning kan medføre at implantatet bliver løst. Dette gælder især, hvis der ikke er meget knogle omkring implantatet.

Implantatkronen kan gå i stykker, hvis den er lavet af porcelæn eller plast. De fleste kroner skrues på. Hvis kronen går i stykker, kan den skrues af og repareres, hvorefter den påsættes igen. I yderste tilfælde kan man være nødsaget til at lave en ny krone.

Implantatkronen kan i nogle tilfælde gå løs. Årsagen til at kronen eller broen løsner sig, skyldes ofte nogle bidforhold, som har ændret sig siden implantatet, blev sat i. Hvis den er limet, kan den limes/cementeres igen. Er kronen skruet på, kan den skrues fast igen. Samtidig slibes broen eller krone